Hoe leiderschap en coachingsvaardigheden te ontwikkelen

HSP Coaching

 

Bij de gezamenlijke start van een evaluatie wordt doorgenomen waar de evaluatie over gaat. Het gaat in de eerste plaats om het doel en het gewenste resultaat. De doelen – en de waarden, als er doelen zijn gesteld – worden overwogen. Dit wordt op twee manieren gedaan, zowel voor het team als voor de coachende leider. De coach beschouwt de individuele en collectieve doelen van de leiders; evenals hun verwerving, ontwikkeling en de motivatie om de doelen te bereiken (ook wel persoonlijke doelen genoemd).

Om de leiderschaps- en coachingsvaardigheden te ontwikkelen en voor de leider om synergie te creëren tussen hemzelf en zijn team en de leden ervan. Het gesprek gaat over het bepalen van grondregels op hoog niveau – en dan formuleren hoe het team kan voldoen aan alle voorwaarden van het te bereiken doel en zich kan ontwikkelen op een open, kosteneffectieve en positieve manier – en zich verzekeren van veiligheid en voorziening tegen de uitdagingen die zich kunnen voordoen of er kunnen zijn om de doelen te bereiken. Bij HSP coaching gaat het om al het bovenstaande en meer.

Als ervaren transformationeel leider was ik bezorgd over mijn sub-Gy – Call 3. Ik vroeg mezelf af wat er werkelijk achter mijn verzoek om het assessment zat en ik bekeek vele mogelijkheden. Is het iets leidinggevends (en ik ben er zeker van dat het zo is) of is het een echte behoefte in het team; of zou het iets aan het team zelf kunnen zijn dat aandacht nodig heeft? Ik besloot dat zijn vraag voor het derde kwadrant was (nog op 2 niveaus, waar een aantal leidinggevenden zijn) en ik bereidde een vragenlijst voor hem voor om in te vullen om zijn belangstelling voor het project aan te tonen, of om te beginnen met concrete meningen te krijgen. Ik vroeg hem wat hij echt dacht – Dit deel is moeilijk, de kosten om het te produceren, de resultaten, vooral het moreel van het team. Hij vertelde me zijn mening.

Ik heb hem mijn oorspronkelijke schriftelijke vraag voorgelegd, zoals ik van plan was, en directe vragen gesteld en beantwoord toen we elkaar ontmoetten. De bondgenoten van Wonders Westabc,/#Taxi Matt Ch Winter realiseren Steves’ (Amerikaanse CEO van Globaliserende corporatie) visie, de gezamenlijke visie op de toekomst. De media betekent de media. Dat is de focus voor het volgende kwartaal voor de grote kwartaalvergadering, evenals de prestaties ten opzichte van hun doelstellingen en voornemens.

Als de basis van de teamcoaching is om effectief te zijn en de basisbehoeften van de werknemers te bereiken, betekent dit dat verschillende perspectieven gericht zijn op de teams, het doel en de gezondheid om de doelen te bereiken.

Welke is het? Als coach heb ik geprobeerd het doel van de beoordeling te achterhalen. Het team bestaat uit 60 mensen, met een gemiddelde leeftijd van 30 jaar en er zijn verschillende op maat gemaakte antwoorden op leiderschap te vinden.

Je zou denken dat elke werknemer als het team kan worden beschouwd. Je hebt het mis.

Degene waar de leider zich echt bewust van moet zijn, is degene zonder woord voor kan worden gevonden, en degene die zorgt voor zelfontplooiing en kostenbesparing.

Deze ai..in wordt gemaakt, maar hoe het wordt gemaakt en wat is hun rol dat ik alleen ben gelaten de leiding in de vroege fase van de strategie. Het is mijn taak om dat uit te zoeken – punt – De Leider of de Teamleider.

Elk team is anders, zo individueel om het te nemen als belangrijk of dringend (of niet) afhankelijk van de resultaten en doelstellingen

Het Amerikaanse bedrijf heeft als doel het rendement voor de aandeelhouders te verhogen, wat resulteert in deze verslagen voor het eerste kwartaal van verschil tussen de financiële prestaties en die van het personeel. Zij willen het team voor het eerste kwartaal kunnen beoordelen (en hopelijk ook de teamleider en de teamcoach). Heel vaak kunnen zij ook de groep van het team controleren en wijzen op de gebieden die verbetering behoeven.

De vijf sleutelgebieden

1. spoelen en herhalen, ze hebben een rationele gedragen dezelfde resultaten – complexe bedrijfsplanning waar er geen herhaling voor hetzelfde resultaat.

2. blijven en zich ontwikkelen terwijl de huidige koers wordt aangehouden, en werken aan een nieuwe koers of aanpak of richting

3. nieuwe methoden en processen te ontwikkelen om de algemene prestaties te verbeteren

4. de informatie verbeteren (informatie als in prestaties) om concurrerend te blijven en de sector te leiden

5. streven naar betere prestaties en resultaten door het niveau van zelfverantwoordelijkheid en verantwoordelijkheid te verhogen.

Dit is een complexe zaak. Dit alles vereist voortdurende analyse, evaluatie en updates.

Hoewel er geen ‘koekjesvorm’ formule is – A – C of D – E – F

Het team – de teamleider is hard aan het werk om antwoorden te vinden, bestaande kennis aan te vullen, de kennisbank te onderhouden en de gegevens te verzamelen om de antwoorden te vinden. Eenmaal geïdentificeerd – wordt het stuk bewijs en de feiten genomen en aan het team gepresenteerd.

De teamleiders – het vinden van de antwoorden, het “mouwen opstropen” verantwoordingselement, is van cruciaal belang voor het vermogen van het team om het werk voort te zetten en te voltooien en voor de bedrijfsresultaten van het team.

Lees meer

HSP training 
Hoogsensitief

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.