Het belang van coaching

Coach Den Bosch

Professionele coaching gedurende het hele leven omvat de volgende fasen 5, 10, 30 en 60. Vanaf de allereerste kinderjaren wordt coaching aanbevolen als middel voor ontwikkeling en voor jonge kinderen. Het is sterk verbonden met de grote overgangen in het leven van een persoon, in het bijzonder die met een belangrijk emotioneel element, zoals overlijden, echtscheiding, verhuizing, verandering van baan of het starten van een eigen bedrijf.

Het gaat er niet om of coaching goed of slecht is, want coaches zijn niet per definitie goed in wat zij doen, zij zijn er alleen goed in in bepaalde gevallen, zoals sporters helpen meer zelfvertrouwen te krijgen of sporters helpen betere prestaties te leveren. Waar het om gaat is dat coaching zich op alle terreinen van het leven manifesteert, waar het wordt gebruikt om mensen te helpen de mogelijkheden van het leven optimaal te benutten in plaats van kostbare tijd en geld te verspillen. Coaching is ook een middel om de individualiteit van een mens te ontwikkelen – om hem in staat te stellen van een ongemotiveerde, huidige gemoedstoestand over te gaan naar een gemotiveerde, doelgerichte en persoonlijk gedreven toestand.

Het besef dat persoonlijke definitie en identiteit (“wie we zijn”) op de tweede plaats komt ten opzichte van spirituele herverbinding is iets dat MOET worden opgenomen door de persoon die een leven wil van totaal en authentiek geluk met een gevoel van doel en betekenis.

Coaching is een gelegenheid voor een individu om de vervulling van psychologische en fysieke behoeften te bereiken, die worden opgevat als een integrerend deel van psychologische gezondheid.

De meeste coaching van dit type, zou moeten plaatsvinden in een hulp/bijstand voertuig. Het is pas wanneer de behoeften vervuld zijn, dat zo veel van het werk van de coach en de taak van de coach dus kan werken voor de cliënt en in het voordeel van de cliënt. In de psychologie kunnen veel van deze behoeften worden begrepen als een substituut voor een bepaalde emotie. Met andere woorden, diep van binnen kunnen we doen alsof we de gevoelens hebben die we niet hebben. In sportcoaching kunnen dat bijvoorbeeld Overwinning, Verlangen naar Actie enzovoort zijn, om te proberen het verlangen naar een bepaald resultaat te vervangen.

De coach zal zich bewust zijn van deze neiging en opzettelijk de verbinding verbreken met het verlangen naar echte emotie. De behoefte om de cliënt af te leiden van het echte gevoel door het merendeel van zijn mentale activiteit zal ongewoon zijn en gecultiveerd worden door de kraag van de cliënt te zien bewegen met emotie. De cliënt zal zich typisch verwonderd voelen en het besef van de activiteit zelf zal nogal verbijsterd zijn door de verandering van de werkelijkheid en de levensverblinding zal zeer ongemakkelijk zijn. Maar dit gevoel van de echte emotie die onderdrukt wordt, is soms de meest significante en helende ruimte voor de cliënt. In feite is de ervaring van het ongewenste gevoel vaak belangrijker dan de eigenlijke eis die wordt gesteld. Het is een moment voor de coach om de cliënt apart te nemen, kort zijn gevoelens te onderzoeken en de cliënt dan te laten weten dat de huidige situatie meer een probleem is dan de echte en enkele voorbeelden te geven om de cliënt te helpen begrijpen wat de echte onderliggende zorg kan zijn zonder de bredere onbevredigende situatie te beïnvloeden.

Andere stadia van coaching kunnen min of meer vergelijkbaar zijn.

Mentoring- Inzicht in het leven van een andere persoon. Zo’n persoon staat onder coaching van een andere persoon. Vroeger deden mensen dit voor zichzelf, maar nu dient steeds vaker een persoonlijke coach als mentor en wordt de taak gedeeld. Het op zich nemen van de rol als mentor betekent niet dat alleen de cliënt geleid hoeft te worden. De tegenstrijdige verhalen van de cliënt zijn vaak hun norm van opereren. Gevraagd naar de manier waarop zij haar of zichzelf doen, zegt de cliënt: “Het is zo.”

zwangerschapscoaching- Voor ouders wordt dit gezien als een kans om verschillende vaardigheden en procedures te leren die hen een voorsprong geven op de eerste jaren van het kind. De nadruk ligt op adrenalinetoevoer, reactievermogen en angst. Het kan zozeer gaan om een maaltijd die alle vitaminen en mineralen geeft die het kind binnenkrijgt. Het is een gelegenheid om zoveel mogelijk steun te bieden bij de opvoedingstherapieën en levenspraktijken die voor de moeder werkten voordat hij/zij kinderen kreeg.

anticiperende rouwcoaching- Hierbij gaat het om het werken met een individu dat probeert de problemen rond de dood van zijn geliefde te voorspellen en/of ermee om te gaan. Het vergemakkelijken van de stabiliteit van de fundamentele overtuigingen in het leven van alle cliënten of een klein beetje van elk die niet aanvaardbaar zijn. Het veilig met de cliënt onderzoeken van deze breder emotioneel geladen overtuigingen en patronen, die misschien niet zo rationeel zijn als ze op het eerste gezicht lijken.

Seksueel misbruik coaching- Voor volwassenen zijn er sommige situaties waarin het vermogen om de gevoelens te scheiden van de herinnering diep gefragmenteerd is om er een samenhangend geheel van te maken. Bijvoorbeeld, een narcist met enorme pijn en verdriet heeft de droom vastgelegd, maar de actie vindt plaats in een andere context.

Echtscheidingscoaching- Voor sommigen wil je werken met iemand die gescheiden is, maar nooit een echtscheiding nodig heeft gehad, en je laten adviseren dat ze gewoon alle gevoelens van het begin van de rouw tot het einde onder woorden brengen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.